KÖRNYEZETVÉDELEM

SZOLGÁLTATÁSOK | REFERENCIÁKHASZNOS LINKEK | ELÉRHETŐSÉGEK


 

Cégünk jelenlegi felállásában 2008 óta lát el környezetvédelmi megbízotti feladatokat. Szakembergárdánk több mint 15 éves szakmai tapasztalatával számos cég környezetvédelmi feladatát végeztük el és látjuk el jelenleg is.

Az Öko-Agro-Tour Kft. szakértői, tervezői és mérnöki csapatát 7 állandó és 8 szerződéses megbízású, tapasztalt és képzett, szakterületeiken megfelelő szakértői és tervezői jogosultsággal rendelkező kolléga alkotja.

Cégünk – ahogy a neve is sejteti – több területen tevékenykedik sikeresen.

Alább felsorolt tevékenységeinkhez kapcsolódóan kérésére részletes referencialistát küldünk Önnek:

 

Környezetvédelmi, környezet-egészségügyi szolgáltatásaink

Komplex környezetvédelem

 • partnereink környezetvédelmi helyzetének felmérése, javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő állapot eléréséhez szükséges intézkedésekre
 • partnereink környezetvédelem szakirányú képviselete a hatósági ellenőrzéseken, bejárásokon;
 • környezetvédelmi szaktanácsadás;
 • környezetvédelmi műszaki ellenőri feladatok;
 • partnereink szakmai képviselete a környezetvédelmi Hatóság, az Önkormányzat és az ÁNTSZ felé;
 • környezetvédelmi engedélyeztetési folyamatok, engedélykérelmek elkészítése
  • előzetes vizsgálati eljárások
  • környezeti hatásvizsgálati eljárások
  • egységes környezethasználati engedélyezés (IPPC)
  • környezetvédelmi engedélyezés
  • környezetvédelmi felülvizsgálatok
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok, teljesítményértékelés;
 • üzemi kárelhárítási terv készítése;
 • hatósági adatszolgáltatások, alapbejelentések elkészítése, benyújtása
  • OKIR adatszolgáltatás
 • telepengedély kérelem összeállítása, benyújtása;
 • környezetvédelmi tervfejezet kidolgozása;
 • jogszabályban előírt hulladék nyilvántartási rendszer kialakítása;
 • környezetvédelmi, kémiai biztonsági jogszabályok naprakész nyomonkövetése partnereink tevékenysége szerint;
 • környezetvédelmi oktatás;
 • környezetvédelmi fejlesztés és beruházás témakörben pályázatfigyelés;
 • veszélyes anyag bejelentés;

Hulladékgazdálkodás

  • hulladékgazdálkodási terv készítés;
  • telephelyi és országos hulladékgazdálkodási engedélykérelmek elkészítése
   • hulladékkereskedelem és -közvetítés engedélyeztetése
   • hulladékgyűjtési, -tárolási engedély
   • hulladékszállítási engedély
   • hulladék előkezelési engedély
   • hulladékhasznosítási engedély
   • hulladékártalmatlanítási engedély
   • hulladék export-importra vonatkozó engedélyek
   • nemzetközi hulladékszállítás
  • hatósági adatszolgáltatások, alapbejelentések elkészítése, benyújtása
   • építési hulladék bejelentés
   • hulladék adatszolgáltatás
   • veszélyes anyag bejelentés
   • HIR adatszolgáltatás;
  • veszélyes hulladék felmérése, adatszolgáltatás;

Levegőtisztaság-védelem

 • levegőtisztaság-védelmi engedélyek
 • pontforrás üzemeltetési engedélyek elkészítése
 • levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása
 • légszennyező pontforrások emisszió mérése
 • hatósági adatszolgáltatások, alapbejelentések elkészítése, benyújtása
 • levegőtisztaság-védelemi bejelentés
 • légszennyezés mértéke bejelentés

Víz- és földtani közeg védelem

 • vízjogi létesítési engedélyeztetés
 • vízjogi üzemeltetési engedélyeztetés
 • vízjogi fennmaradási engedélyeztetés
 • monitoring rendszerek kiépítése és üzemeltetése, monitoring jelentések elkészítése;
 • kapcsolódó feltáró fúrások, akkreditált mintavételezés, minták akkreditált laboratóriumi bevizsgáltatása;
 • önellenőrzési tervdokumentáció elkészítése, önellenőrzési adatszolgáltatás elkészítése;
 • hatósági adatszolgáltatások, alapbejelentések elkészítése, benyújtása
  • FAVI-Kárinfó-HIR-OKIR adatszolgáltatás

Zaj- és rezgésvédelem

 • zaj és rezgésvédelmi mérések, hatásterület meghatározás

Élővilágvédelem

Tájvédelem

 

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatásaink

 • partnereink munka- és tűzvédelmi helyzetének felmérése, javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő munka-, valamint tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő állapot eléréséhez szükséges intézkedésekre
 • munkahelyi kockázatértékelés készítése;
  • biológiai
  • kémiai
  • legionella
 • munkavédelmi iratanyagok és dokumentációk aktualizálása, elkészítése;
 • tűzvédelmi iratanyagok és dokumentációk aktualizálása, elkészítése;
 • gépek üzembe helyezésének dokumentációja;
 • munkabalesetek kivizsgálása;
 • munkahelyi zaj-, rezgés és levegővizsgálatok elvégzése;

 

Szolgáltatásaink köre folyamatosan bővül, szakembereink rendszeres továbbképzésen való részvételének köszönhetően.

 

Környezetvédelmi szakértői területek

 

 • SZKV-1.1.  kóddal jelzett hulladékgazdálkodás,
 • SZKV-1.2.  kóddal jelzett levegőtisztaság-védele
 • SZKV-1.3.  kóddal jelzett víz- és földtani közeg védelem,
 • SZKV-1.4.  kóddal jelzett zaj- és rezgésvédelem
 • SZTV-2.1.  kóddal jelzett élővilágvédelem
 • SZTjV  kóddal jelzett tájvédelem
 • SZVV-3.9. kóddal jelzett vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
 • SZVV-3.10. kóddal jelzett vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
 • VZ-T kóddal jelzett vízmérnöki tervezés
 • GT-T kóddal jelzett geotechnikai tervezés
 • KB-T kóddal jelzett környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervezés
 • W-V-13 kóddal jelzett vízfeltárás, kútfúrás szakértés
 • MV-VZ kóddal jelzett vízi létesítmények építése, szerelése korlátozás nélkül felelős műszaki vezetői szakterület
 • ME-VZ kóddal jelzett vízgazdálkodási szakterületen korlátozás nélküli műszaki ellenőrzés

 

REFERENCIALISTA – Öko-Agro-Tour Kft

2008-2017
(A teljesség igénye nélkül)     

                                                                                                          

Hatásvizsgálat, IPPC, teljes körű környezetvédelmi feladatok

 • Bátonyterenye Biomassza Erőmű
 • Salgótarján, Biomassza Erőmű
 • Wamsler SE
 • Kelfex Kft.
 • Búzakalász ’66 Felcsút Kft
 • AGRO-IRON Kft.
 • Tolnatej Zrt.
 • GZ. Aranymező Kft.
 • Nedhunfarm Kft.
 • EGLO Magyarország Kft.
 • SunPlast Kft.
 • Salker Kft.
 • Profilplast Kft

Kármentesítés, monitoring, szennyvíz önellenőrzés, vízjogi engedélykérelem,        vízkárelhárítási terv

 • Wamsler SE
 • KMKK Közép kelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (volt Nógrád Volán Zrt.)
 • Qualital Kft.
 • Alu-Block Kft.
 • Karter ’95 Kft.
 • CSABAcast Kft.
 • Balassagyarmat Város Önkormányzata
 • Acsai Károly Egyéni Vállalkozó
 • BT Holding Apc Kft.

Műszaki tervezés, koncepció

 • Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Hulladékgazdálkodás, rekultiváció

 • Balassagyarmat Polgármesteri Hivatal
 • Gyöngyösi Hulladéklerakó
 • Tolnatej Zrt.
 • Acsai Károly Egyéni Vállalkozó
 • Molnár László Egyéni Vállalkozó

Tesco audit vizsgálatok

 • Bureau Veritas Magyarország Kft.

Környezetvédelmi, szelektív hulladékgyűjtési és energiatudatossági projekt

 •  Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület

Hasznos linkek

Környezetvédelmi hatóságok elérhetőségei, letölthető az alábbi linken:

Környezetvédelmi hatóságok

ELÉRHETŐSÉGEINK

Öko-Agro-Tour Kft
Cím: 7192 Szakály, Széchenyi utca 348/1 hrsz
Fióktelep: 3104 Salgótarján, Csokonai út 10.
Irodánk: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Postacím: 3101 Salgótarján Pf:128
06/32-423-679
06/30-529-1006


Utoljára módosítva: 2018-07-06