SZOLGÁLTATÁSOK | KÍSÉRLETI PROJEKT | ELÉRHETŐSÉGEK

Cégünk vállalja a követelményrendszernek megfelelő módon és minőségben történő talajmintavételek elvégzését. A laboratóriumi vizsgálatok akkreditált körülmények között zajlanak, a kapott eredmények felhasználásával rövid határidővel vállaljuk a helyes gazdálkodáshoz elengedhetetlen tápanyag-gazdálkodási terv elkészítését.

Szolgáltatásaink

Mezőgazdasági talajminta-vételezés, tápanyag-gazdálkodási terv készítés

„A termőföldről szóló 1994 évi LV. törvény 64.§-a előírja, hogy a földhasználónak gondoskodnia kell a talaj humuszos termőrétegének megőrzéséről, szervesanyag-tartalmának fenntartásáról, továbbá a talaj tápanyag-szolgáltatását és a termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevő – műtrágyák használata esetén – vizsgálatra alapozott környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás folytatásáról. Ezt segíti elő „az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő “Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a “Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet illetve az ezt módosító 156/2004 (X. 27.) FVM rendelet, valamint az NVT alapján a központi költségvetés, valamint az EMOGA Garancia Részlege társfinanszírozásban megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X.12) FVM rendelet.

Mindegyik rendeletben a gazdálkodás követelményei között szerepel a talajvizsgálatok elvégzése, és az ezen alapuló tápanyag-gazdálkodás. A rendeletek előírásai között háromféle talajvizsgálat szerepel, melyeket a támogatás első illetve utolsó évében kell elvégeztetni, s nem a támogatás igénylésének feltételét jelenti:

–     Szűkített talajvizsgálat esetén az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni: pH, humusz tartalom, KA (Arany-féle kötöttség), vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O.

  • A bővített talajvizsgálat a következő vizsgálatokat tartalmazza: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu.
  • A teljeskörű talajvizsgálat a következő vizsgálatokat tartalmazza: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu és a toxikus elemek**: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As,

**Toxikus elemvizsgálat csak a felszíni 0-30 illetve előírás szerint a 0-20 cm-es rétegben szükséges”

Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez, a gazdaság teljes területén szűkített talajvizsgálatot kell végeztetni 5 évente, ha jogszabály másként nem rendelkezik (“Helyes gazdálkodási gyakorlat” (156/2004. (X. 27.) FVM rendelet 2. melléklet 3/1 pont).

 

forrás: Útmutató a talajvizsgálatok, talajminta-vételezés és tápanyag-gazdálkodási terv értelmezéséhez

Kísérleti Projekt

Energianád kísérleti projekt

Cégünk kísérleti jelleggel, illetve kutatási céllal egy tájrendezett szlovákiai hulladéklerakóra telepített energianádat. A terület 0,5 ha méretére 5000 db palántanövény került telepítésre. Havi egy alkalommal helyszíni szakmai felügyelet végzünk. Az energianád-ültetvény várható hozama átlagosan 50 t/év/ha. Célunk a telepítéssel a talaj javítása, biológiai rekultivációja volt.

A kiválasztott energianád hasznossága, abban rejlik, hogy sós, túlzottan lúgos, időszakosan elárasztott talajokon vagy mezőgazdasági, vegyipari anyagokkal szennyezett talajokon is eredményesen termeszthető. Cégünk a növény alábbi paramétereire vonatkozóan végez megfigyeléseket: a vizsgált energianád megköti a talajt, véd az erodálódástól, javítja a talajminőséget. Az energianád a biomassza termelés szempontjából is meghatározó tulajdonságokkal rendelkező növény. Energetikai hasznosítás szempontjából kedvező, 15-19 MJ/kg fűtőértékkel bír. További ráfordításokkal egyszerűbben kezelhetőbb tüzelőanyag állítható elő a fitomasszából, pl. aprítással, pellettálással, brikettálással vagy bálázás által.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Öko-Agro-Tour Kft
Cím: 7192 Szakály, Széchenyi utca 348/1 hrsz
Fióktelep: 3104 Salgótarján, Csokonai út 10.
Irodánk: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
Postacím: 3101 Salgótarján Pf:128
06/32-423-679
06/30-529-1006

Utoljára módosítva: 2017-08-09